Informace o firmě

Společnost IC Software s.r.o. byla založena v červnu roku 2000.


Její vznik se stal logickým završením snahy řady významných subjektů z řad vlastníků a správců nemovitého majetku o vytvoření programového vybavení, které na jedné straně poskytne vlastníku nemovitosti vysoký uživatelský komfort a na druhé straně pomůže zefektivnit činnost správce, a to při využití všech možností, které současná komunikační technologie nabízí.


Cílem vyvíjeného a v současnosti již i plně funkčního softwaru je uspokojit široké spektrum zákazníků (společenství vlastníků, malých i velkých bytových družstev, soukromých vlastníků domů z řad fyzických i právnických osob různých typů), kteří až doposud byli odkázáni na nejrůznější výhradně účetní systémy, které při vší snaze nemohly problematiku správy nemovitostí a facility managementu obsáhnout v celé její šíři. Výsledkem pak mnohdy bylo duplicitní zpracovávání vstupních údajů správcem, metodicky nesprávné nebo nepřesné provádění jednotlivých operací (vyúčtování služeb, dopočet penále, inventarizace závazků apod.).

Struktura firmy
 • Ing. Sequens Ivan , jednatel společnosti
  - jednatel společnosti

 • Mgr. Vurm Jan , společník společnosti
  - Stál u zrodu firmy a významně se podílí na analýze problematiky správy nemovitostí.

 • Ing. Hanuš Zdeněk , senior programmer
  - Stabilní člen programátorského týmu. Na vývoji se podílí od vzniku společnosti a je odpovědný za produkt Building manager.

 • Halík Jan , externí pracovník, servisní technik
  - Externě se podílí na testování a analýze problémů. Odborný konzultant.

 • Červenka Miloš , externí pracovník
  - Externě se podílí na testování a analýze problémů. Konzultant na vyúčtování.

 • Kratochvíl Jiří , externí pracovník
  - Externě se podílí na testování a analýze problémů. Odborný konzultant.