Web Building manager - Základní informace

Internetová aplikace Web Building manager je učena pro přímý on-line přístup k datům pomocí webového rozhraní. Slouží hlavně jako prohlížecí modul pro vlastníky nemovitostí a uživatele prostorů.


Pro zahraniční vlastníky nemovitostí byla aplikace lokalizována do anglického jayzka včetně tiskových výstupů.


On-line verze

Aplikaci najdete na: web Building manager

Pokud se chcete podívat pouze na demo ukázku, použijte:

 • Přístup vlastník: Jméno: vlastnik Heslo: vlastnik
 • Přístup uživatel: Jméno: uzivatel Heslo: uzivatel

* Pozor data jsou pouze pro rok 2011 a 2010

Popis systému

 • 3 druhy přístupu (administrátor,vlastník,uživatel - možnost propojení s konkrétním domem, nebo prostorem)
 • vlastník má přístup k důležitým údajům, např. stav bankovního účtu, fakturace, přehled dlužníků, vývoj nákladů a výnosů, hlídač revizí atd.
 • vlatstník má přístup do modulu nájemních smluv, kde může kontrolovat stavy předpisů a plateb za zvolené období
 • uživatel prostoru má přístup k atuálnímu nastavení předpisu nájemného, stavu předepsaných a zaplacených částek, k výši penále, soudních poplatků, vyúčtování atd.
 • tiskové sestavy do různých formátů: pdf, doc, xls
 • možnost rozesílaní zpráv, pro uživatele systému
 • možnost pronájmu na našich serverech


Grafické znázornění

 • přehledné znázornění některých údajů pomocí grafu.


Výstupní sestavy

 • výstupní sestavy se zobrazují v čistém Htlm, ale mohou být exportovány jak do formátu Pdf určeným pro tisk, tak do Excelu či Wordu
 • každou výstupní sestavu spuštěnou z menu, lze dokonfigurovat obecným datovým filtrem, který je zároveň zobrazen i ve výstupní sestavě
 • rychlý přístup k výstupním sestavám z Úvodní stránky, ze sekce "Může se hodit"
Nastavení práv

 • klíčový modul pro uživatelské nastavování práv, které umožnuje nastavit data k prohlížení tak, aby se uživatel nedostal k datům, která pro něj nejsou určena
 • modul naprogramován v nejmodernějším prostředí Silverlight -> umožnuje kvalitní a rychlé uživatelské rozhraní i v prostředí internetových prohlížečů
 • nastavení práv je obdobné jako v systému windows pomocí uživatelských účtů nebo pomocí skupin uživatelů, navíc ješte rozšířené o nastavení práv do konkrétních vlastnických okruhů nebo do nájemních smluv.