IC Software download

  • Building manager 2.0
    - Instalační program pro Building manager 2.0, včetně podrobného popisu instalace. Demo verze je omezena na 40 dní od instalace.
  • Firebird 2.5
    - Instalační program pro Firebird 2.5. Jedná se o databázový SQL server, který je nutmo nainstalovat před instalací Buildning manageru. Též možno najít na www.ibphoenix.com